Flagdage

Splitflag

Officielle flagdage 2016

Officielle flagdage er dage, der har en speciel national betydning. Statslige institutioner har pligt til at flage med splitflag fra deres bygninger på de officielle flagdage, mens private personer, private virksomheder og organisationer ikke har pligt til at flage.

Udover de officielle flagdage, som fremgår af nedenstående tabel, kan Justitsministeriet bestemme, at statslige myndigheder skal flage ved særlige begivenheder. Det kan for eksempel være i tilfælde af statsbesøg eller særlige begivenheder i Kongehuset.

Der kan være tilfælde, hvor fødselsdage i Kongehuset falder på langfredag. I disse tilfælde flages der på halv stang.

Dannebrogsflaget hejses kl. 8.00 (dog tidligst ved solopgang)og tages ned igen ved solnedgang.

Læs mere om flagregler her Om flag

1. januar Nytårsdag
5. februar Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Marys fødselsdag
6. februar Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Maries fødselsdag
25. marts Langfredag. Der flages på halv stang hele dagen
27. marts Påskedag
9. april Besættelsesdagen. Der flages på halv stang til kl. 12.00, herefter på hel stang
16. april Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag
29. april Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes fødselsdag
5. maj Befrielsesdagen og Kristi Himmelfartsdag
15. maj Pinsedag
26. maj Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks fødselsdag
5. juni Grundlovsdag
7. juni Hans Kongelige Højheds Prins Joachims fødselsdag
11. juni Hans Kongelige Højhed Prins Henriks fødselsdag
15. juni Valdemarsdag og genforeningsdag
21. juni Grønlands Nationaldag. Der flages med grønlands flag
29. juli Færøernes Nationaldag. Der flages med færøernes flag
5. september Danmarks udsendte
25. december Juledag

 

I Danmark er det ikke tilladt at flage med andre nationalflag end det danske uden at man indhenter tilladelse fra politiet. Undtaget herfra er dog flagning med følgende flag:

  • det grønlandske flag
  • det færøske flag
  • det norske flag
  • det svenske flag
  • det finske flag
  • det islandske flag
  • FN-flaget
  • EU-flaget

Ovennævnte flag kan hejses uden forudgående tilladelse.

Du kan læse meget mere om flagning  her: Om flag samt finde bekendtgørelser og cirkulærer om flagning på Justitsministeriets hjemmeside her:Mere om flagning

design flag ApS | Strandvejen 60 | DK-2900 Hellerup | info@designflag.dk | Tlf. 33319000